Welkom op de Uilenburcht

Welkom op de website van De Uilenburcht. Wij hopen dat u er met plezier een kijkje neemt. U vindt er alle informatie over ons onderwijs, onze kinderen, ons team en wat we verder nog belangrijk vinden.​

Op de Uilenburcht:
- werken wij volgens de principes van de Vreedzame school
- besteden wij veel aandacht aan de basisvakken (rekenen, taal en lezen)
Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de andere vakken.

Wilt u een kijkje nemen in onze school en de sfeer proeven? Dan bent u van harte welkom. Onze deur staat altijd open!


Laatste Nieuws

Kalender

30 mei -  Schoolkamp groep 8
04 juni -  Avondvierdaagse
08 juni -  Studiedag
26 juni -  Ouderinfoavond
29 juni -  Rapport